Schenken

Eenmalig, periodiek, objecten en nalaten

Eenmalige giften
Het Amsterdam Museum waardeert elke gift, groot of klein. Wij bieden u de mogelijkheid uw eenmalige schenking te doen aan een specifiek project. Wij vinden het belangrijk dat uw interesse en gevoel van betrokkenheid aansluiten bij een project. Wij houden u vervolgens op de hoogte van het door u ondersteunde project, omdat wij onze begunstigers graag laten weten dat hun schenking goed wordt besteed.

Periodieke schenking
Tevens bestaat de mogelijkheid om op maat periodieke schenking aan het Amsterdam Museum te doen. Wij verzorgen hierbij graag de notariële akte voor u.
Het formulier kunt u downloaden en invullen: PDF iconperiodieke_schenking_amsterdam_museum.pdf 

Schenken van objecten
De Amsterdamse stadscollectie à 85.000 objecten bestaat voor een aanzienlijk en belangrijk gedeelte uit schenkingen en nalatenschappen uit het verleden. Illustere verzamelaars als de bankier Adriaan van der Hoop, de steenkolenhandelaar Carl Joseph Fodor en Abraham en Louisa Willet-Holthuysen lieten hun bezit na aan de gemeente Amsterdam. En niet te vergeten: de collectie van Sophia Adriana Lopez Suasso-de Bruijn, talrijke jaren na haar dood nog prominent aanwezig in het Stedelijk Museum. Ook werd er gegeven door levende verzamelaars, zoals door de familie Van Eeghen, tussen 1889 en 1985.

Ook nu is het mogelijk objecten aan het Amsterdam Museum te schenken. Tevens bestaat de mogelijkheid om erfbelasting met kunst te voldoen. Onze acquisitiecommissie beoordeelt of een (kunst-)voorwerp aan de gestelde collectievoorwaarden van het museum voldoet.

Nalaten
Via uw testament kunt u nalaten aan het Amsterdam Museum. U kunt het Amsterdam Museum als erfgenaam in uw testament benoemen en bepalen welk deel van uw erfenis naar het museum gaat. Het Amsterdam Museum is als goed doel geheel vrijgesteld van betaling van schenkings- en erfbelasting. Uw schenking komt geheel ten goede aan het doel.

Voor meer informatie over schenken (eenmalig of periodiek) en nalaten kunt u contact opnemen met afdeling Development, via development@amsterdammuseum.nl.
Voor meer informatie over het belastingvoordeel bij uw eenmalige gift of periodieke schenking, klikt u hier.

Meld je aan voor de Nieuwsbrief