Missie en visie

Amsterdam Museum vertelt het verhaal van de stad: over toen, nu en straks. We brengen inzicht, verwondering en verbinding tot stand bij bezoekers en bewoners. Dat doen we met tentoonstellingen, evenementen, publicaties en andere publieksproducten, zowel in onze musea als online. Innovatie, gastvrijheid, diversiteit, (internationale) samenwerking en kennisdeling staan bij ons hoog in het vaandel.

Onze missie:

Amsterdam Museum brengt de geschiedenis van Amsterdam tot leven en geeft inzicht in de identiteit van de stad; het museum daagt bewoners en bezoekers uit hun relatie tot de stad te verdiepen.

In alle activiteiten van het Amsterdam Museum staan het verhaal, het erfgoed en de identiteit van de stad Amsterdam centraal. We vertellen het verhaal van Amsterdam op een toegankelijke, tot de verbeelding sprekende en belevingsgerichte manier waarbij relaties worden gelegd tussen het verleden, heden en de toekomst.

Het museum is er voor iedereen die met Amsterdam te maken heeft: bewoners en bezoekers, jong en oud, uit binnen- en buitenland.  Vanuit participatie en co-creatie worden bewoners en bezoekers uitgedaagd om onderdeel te worden van dit verhaal. We versterken zo de band van de bezoekers met de stad en leveren een bijdrage aan de binding van de bewoners met hun stad en tussen de bewoners onderling.

Amsterdam Museum als netwerkmuseum op tal van locaties in de stad

Jaarlijks ontvangen we op onze vaste locaties aan de Kalverstraat (Amsterdam Museum),  Herengracht (Museum Willet-Holthuysen en Cromhouthuis) en aan de Amstel (Groepsportretten van de 17 eeuw in de Hermitage Amsterdam) circa 500.000 bezoekers. In de nabije toekomst zal het museum ook op andere plekken steeds zichtbaarder zijn. Zowel de programmering als de marketing & communicatie worden per locatie afgestemd op de affiniteit van de beoogde doelgroep.

Meld je aan voor de Nieuwsbrief