Oud-directeur Simon Levie overleden

12 juli 2016

Op 12 juli jl. is onze oud-directeur Simon Levie overleden. Hij was de grondlegger van het huidige Amsterdam Museum.

Levie kwam naar het Amsterdams Historisch Museum als Directeur van de Historische Musea in 1963, nadat de gemeente het voormalige Burgerweeshuis aan de Kalverstraat had bestemd tot nieuwe locatie voor het museum. Het ‘AHM’ was toen nog gevestigd in de Waag.

Vanaf 1969 organiseerde Simon Levie een aantal proeftentoonstellingen in de gereed gekomen zalen van het nieuwe Amsterdams Historisch Museum. Daarnaast voerde hij samen met hoofdconservator Bob Haak cruciale gesprekken met de directie van het Rijksmuseum, die uiteindelijk leidden tot de onttrekking van vele stadsbruiklenen aan de collectie van het Rijksmuseum, alsmede tot de bruikleen van vele tientallen objecten van het Rijks aan het AHM. Wij kunnen dus gerust beweren dat tijdens Levie’s directoraat de huidige, hoogwaardige kern van onze collectie is gevormd.

De missie van Levie’s  Amsterdams Historisch Museum gold destijds als zeer vernieuwend. Deze luidde: ‘De geschiedenis wordt in al haar aspekten getoond; dit omvat naast afbeeldingen van historische gebeurtenissen, portretten, topografie e.d. vooral ook de uitbeelding van ekonomische, sociale, kulturele, religieuze en andere facetten van de (Amsterdamse) samenleving. Ronduit revolutionair bij de inrichting van de zalen was de combinatie van schilderijen en kunstnijverheid. Nog altijd is Levie’s visie terug te vinden in de presentaties van het Amsterdam Museum.

Jarenlang leidde Levie de verbouwing en inrichting van het nieuwe museum, tot aan de feestelijke opening door koninigin Juliana op 27 oktober 1975. Hij werd daarna directeur van het Rijksmuseum. In het Amsterdams Historisch Museum werd hij opgevolgd door Bob Haak.

Na zijn vertrek bleef Simon Levie het Amsterdams Historisch Museum een warm hart toedragen. Tijdens het jubileumjaar 2001, toen het museum 75 jaar bestond, stelde hij een prachtige tentoonstelling samen van hoogtepunten uit onze oudetekeningencollectie. Pauline Kruseman, een van zijn opvolgers, raadpleegde hem regelmatig bij grote aankopen en onze schilderijencatalogus uit 2008 is mede aan hem opgedragen.

Wij zullen de vele dierbare herinneringen aan deze bijzondere ouddirecteur van ons museum blijven koesteren.

Judikje Kiers
Directeur Amsterdam Museum

  

Meld je aan voor de Nieuwsbrief