Oratie Margriet Schavemaker

26 september 2019

Op donderdag 26 september 2019 heeft Margriet Schavemaker (sinds 1 maart 2019 artistiek directeur van het Amsterdam Museum) haar hoogleraarsambt openlijk aanvaard door het uitspreken van een rede.

Op donderdag 26 september 2019 heeft Margriet Schavemaker (sinds 1 maart 2019 artistiek directeur van het Amsterdam Museum) haar hoogleraarsambt openlijk aanvaard door het uitspreken van een rede, getiteld:

Gekleurde Verhalen 
Media en kunst in de museale praktijk 

In haar oratie vertrekt Margriet Schavemaker vanuit de vraag "hoe kunnen musea relevanter en inclusiever worden?". Aan de hand van ondermeer de internationale discussie over de nieuwe museumdefinitie werkt dit verhaal toe naar een geëngageerd betoog waarin musea worden opgeroepen om zich middels hedendaagse kunst en een kritische inzet van media opnieuw uit te vinden. 

Met bijdragen van: Imara Limon, Jörgen Tjon a Fong en Massih Hutak 

De oratie vindt plaats in het kader van de nieuwe leerstoel ‘Media en kunst in de museale praktijk’ (afdeling Media Studies, Universiteit van Amsterdam) die Margriet Schavemaker sinds 1 september 2018 bekleedt. De leerstoel is een samenwerking met het Amsterdam Museum.

Meld je aan voor de Nieuwsbrief