Norbert Middelkoop is de nieuwe Conservator bij het Frans Hals Museum

18 juni 2021

Norbert Middelkoop is de nieuwe Conservator Oude Kunst bij het Frans Hals Museum. Sinds 1997 is Norbert werkzaam bij het Amsterdam Museum, waar hij als Conservator schilderijen, tekeningen en prenten toonaangevende tentoonstellingen verzorgde zoals Kopstukken (2002-2003), Het Geschenk (2004), Old Masters of Amsterdam (2008), Backers over de vloer (2010), Van Oostsanen (2014), Groepsportretten van de 17e eeuw (2014 – heden) en Ferdinand Bol en Govert Flinck (2017-2018).

Eind 2019 promoveert Middelkoop aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift ‘Schutters, gildebroeders, regenten en regentessen. Het Amsterdamse corporatiestuk 1525-1850’. In zijn onderzoek heeft hij zich vooral gericht op collectiegeschiedenis, het Hollandse stadsgezicht en de portretkunst. Ook heeft hij zich intensief beziggehouden met het werk van Frans Hals. Voor het Frans Hals Museum had hij onder meer zitting in de begeleidingscommissie van de recente restauratie van Hals’ regentenstukken en trad hij op als één van de curatoren van de collectietentoonstelling Rendez Vous met Frans Hald in 2018.

Recentelijk was Middelkoop gastconservator van de tentoonstelling Rembrandt and Amsterdam portraiture 1590-1670, die in 2020 werd gehouden in het Museum Nacional Thyssen-Bornemisza in Madrid. Momenteel is hij lid van de commissie die de restauratie van Rembrandts Nachtwacht begeleidt. Middelkoop blijft een dag per week werkzaam bij het Amsterdam Museum. Hij zal zich vooral bezighouden met de voorbereidingen op een grote reizende tentoonstelling met de collectie 16de- en 17de-eeuwse groepsportretten van het museum.

Het Amsterdam Museum en het Frans Hals museum werken momenteel samen aan het vierjarige project ‘Gezichten van Noord-Holland’, gefinancierd door het Ministerie van OCW. De gecombineerde aanstelling van Middelkoop versterkt het hechte samenwerkingsverband en professionele uitwisseling tussen beide musea.

 

Meld je aan voor de Nieuwsbrief