Judikje Kiers nieuwe commissaris Stadsherstel Amsterdam

22 juni 2017

Per 21 juni is Judikje Kiers (1962) aangetreden als lid van de Raad van Commissarissen van Stadsherstel Amsterdam. Kiers, sinds 2016 directeur van het Amsterdam Museum, is van oorsprong architectuurhistoricus. Vanaf 2001 was ze 15 jaar directeur van Museum Ons´ Lieve Heer op Solder, waar ze verantwoordelijk was voor de renovatie en uitbreiding van het zeventiende-eeuwse monument. Directeur Onno Meerstadt van Stadsherstel: “Wij zijn erg blij met de toetreding van Judikje Kiers tot onze Raad. Met haar inhoudelijke kennis, haar enorme staat van dienst en grote liefde voor de stad is zij de perfecte kandidaat voor deze functie.” Judikje Kiers is met deze benoeming de opvolger van vertrekkend commissaris Erik Schilp, die de functie tien jaar heeft vervuld.

Voor Judikje Kiers is het commissariaat bij Stadsherstel een logische aanvulling op haar werkzaamheden als directeur van Amsterdam Museum. Kiers: “Amsterdam Museum is natuurlijk veel meer dan de collectie en het museum aan de Kalverstraat: de hele stad, de mensen én de gebouwen vertellen samen het verhaal van Amsterdam. Stadsherstel speelt een essentiële rol bij het restaureren en in stand houden van de monumenten die onze stad maken tot wat ze is.”
De – onbezoldigde – functie van commissaris bij Stadsherstel is een logische stap in Kiers´ loopbaan, waarin geschiedenis, architectuur en kunst altijd een prominente rol hebben gespeeld. Zij studeerde kunst- en architectuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit en werkte vervolgens bij het Frans Hals Museum en het Rijksmuseum. Daarnaast was zij als docent verbonden aan de Rietveld Academie en de Reinwardt Academie in Amsterdam. In 2001 werd ze benoemd tot directeur Museum Ons' Lieve Heer op Solder, een functie die zijn vanaf 2009 combineerde met het directeurschap van het Bijbels Museum. Sinds 1 maart 2016 is zij directeur van Amsterdam Museum.
Naast haar werkzaamheden als directeur bekleedt Kiers nevenfuncties als bestuurslid van Stichting De Gouden Ganzenveer en lid van de Raad van Toezicht van Rijksmuseum Twenthe en Museum TwentseWelle. Ook is zij bestuurslid van de Stichting SAM (Samenwerkende Amsterdamse Musea) en het Overleg Amsterdamse Culturele Instellingen.

Meld je aan voor de Nieuwsbrief