Dr. Jurenne Hooi nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Amsterdam Museum

6 oktober 2016

Dr. Jurenne Hooi is de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van het Amsterdam Museum. Hooi, werkzaam als directeur-bestuurder van stichting MaDi, volgt Henk Brouwer op die reglementair terugtreedt. Met de benoeming van Hooi heeft de Raad van Toezicht gekozen voor een energieke voorzitter, die op de hoogte is van maatschappelijke ontwikkelingen en veel ervaring heeft in management en onderzoek. Daarnaast heeft ze een sterke affiniteit met de stad Amsterdam.

Naast Hooi treden ook Jolien Schuerveld Schrijver, directeur Concertgebouw Fonds, en Jan de Rooij, managing partner global bij Deloitte, toe als nieuwe leden. Zij volgen respectievelijk Sigrid Hemels en Ben van der Veer op, die beiden niet herbenoembaar zijn. Schuerveld Schrijver was eerder verbonden aan het Rijksmuseum en Prins Bernhard Cultuur Fonds. Ze koppelt een sterk cultureel netwerk aan een passie voor Amsterdam. De Rooij combineert een scherp analytisch vermogen en veel bedrijfskennis met een grote bevlogenheid voor de stad. 

Voorafgaand aan deze benoemingen is akkoord gegeven door het College van Burgemeester en Wethouders. ‘De Raad van Toezicht is verheugd met de benoemingen van de nieuwe voorzitter en leden. De Raad voelt zich gesteund in zijn keuze door het College van B&W te Amsterdam. We kijken er naar uit om in deze nieuwe samenstelling bij te dragen aan de governance van het Amsterdam Museum en de rol van dit grote stadsmuseum in onze stad’, aldus James Kennedy namens de Raad van Toezicht.

Meld je aan voor de Nieuwsbrief