Directeur Amsterdam Museum vertrekt naar Berlijn

8 september 2015

Onze directeur Paul Spies vertrekt naar Berlijn. Per 1 februari 2016 is hij directeur van de Stiftung Stadtmuseum Berlin. 

Paul Spies

Vanuit zijn functie zal hij ook leiding geven aan de inrichting van een permanente expositie over Berlijn in het Humboldt-Forum, het keizerlijk paleis dat momenteel wordt herbouwd in het centrum van Berlijn. Tijdens zijn zevenjarig directeurschap bij het Amsterdam Museum heeft Paul Spies een modernisering van het museum en een substantiële toename in bezoekersaantallen tot stand gebracht. Ook heeft hij zeer concrete stappen gezet op het terrein van museale samenwerking. De Raad van Toezicht streeft ernaar om de ontstane vacature per 1 februari 2016 te hebben ingevuld. De sollicitatieprocedure wordt op korte termijn opgestart.

Meld je aan voor de Nieuwsbrief