Bijdrage Mondriaan Fonds voor aankopen Amsterdam Museum

14 november 2019

Het Mondriaan Fonds heeft een bijdrage van €70.000,- toegekend aan het Amsterdam Museum voor komende aankopen van beeldende kunst en vormgeving na 1945. De bijdrage is bedoeld voor aankopen in de periode 2020-2021 die binnen het collectieplan van het museum passen.

Uitbreiding collectie Amsterdam Museum
De collectie van het Amsterdam Museum omvat zowel vele waardevolle kunstwerken als een uitgebreide verzameling van historische voorwerpen. Jaarlijks wordt de collectie uitgebreid met aankopen en schenkingen en in de komende jaren wil het museum meer nadruk leggen op het verzamelen van hedendaagse kunst en vormgeving. Hiermee wil het museum inzichtelijk maken hoe een museum van nu de collectie van een stad verzamelt, beheert, en uitbreidt. Anders gezegd: hoe verzamel je eigenlijk ‘de stad’? Het museum wil daar creatieve makers bij betrekken en samen met hen aan de collectie van de stad gaan bouwen.

“We zijn heel blij dat het Mondriaan Fonds onze ambities steunt”, zegt artistiek directeur Margriet Schavemaker. “De bijdrage van het Mondriaan Fonds stelt ons in staat de collectie van de stad aan te vullen vanuit nieuwe of gewijzigde perspectieven, ook over onderwerpen waarover in het verleden niets is verzameld. Dat gaan we doen door kunst aan te kopen en door het verstrekken van opdrachten aan kunstenaars en vormgevers.

Mondriaan Fonds
De Bijdrage Collectieprogramma’s van het Mondriaan Fonds is bestemd voor publieke musea die structureel aankopen van beeldende kunst en/of vormgeving na 1945 willen doen op basis van hun collectieprogramma en aankoopplan.

Lees hier het bericht van het Mondriaan Fonds over de toekenning.

 

 

 

 

Meld je aan voor de Nieuwsbrief