Amsterdam Museum naar Nieuw-West

19 juli 2017

Amsterdam Museum, Gemeente Amsterdam en stadsdeel Nieuw-West gaan onderzoeken of de Sloterplas geschikt is voor een nieuwe aanvullende locatie van Amsterdam Museum.

Op 19 juli tekenden Amsterdam Museum, Gemeente Amsterdam en stadsdeel Nieuw-West een intentieovereenkomst voor een nieuwe presentatieplek rond de Sloterplas. De drie partijen gaan onderzoeken of deze locatie geschikt is voor een nieuwe aanvullende locatie van Amsterdam Museum. De samenwerkende partijen zien het belang van het presenteren van een meerstemmig verhaal over de stad en haar multiculturele identiteit. De komende maanden wordt duidelijk of de  Sloterplas,  gesitueerd midden in de caleidoscoop van culturen van Nieuw-West,  de beste plek is om dat verhaal te vertellen.

Een belangrijk uitgangspunt bij de voorgenomen plannen is verregaande samenwerking met een divers palet aan partners in de stad. Amsterdam Museum gaat daarvoor in gesprek met bewoners, organisaties en scholen in stadsdeel Nieuw-West én met culturele instellingen zoals de Meervaart, Pakhuis de Zwijger, Tropenmuseum en het Van Eesteren Museum.

Ronald Mauer, lid dagelijks bestuur Nieuw-West: ‘Ik ben ontzettend blij met dit initiatief. Dit is een erkenning en bevestiging van de 180 nationaliteiten die in Amsterdam hun thuis hebben gevonden. Het sluit naadloos aan bij de eeuwenlange traditie van Amsterdam als handelsstad en intellectuele vrijplaats.’

Judikje Kiers, directeur Amsterdam Museum: “We vinden het als stadsmuseum belangrijk om de verhalen van de stad vanuit de identiteit en geschiedenis van de plek en zijn bewoners te vertellen. De locatie aan de Sloterplas biedt een geweldige kans om ook op die plek in de stad het verhaal van Amsterdam en Amsterdammers voor het voetlicht te brengen .”

Kajsa Ollongren, Wethouder Kunst & Cultuur: "Amsterdam wordt steeds groter, ik zie buurten aan de randen van de stad die steeds aantrekkelijker worden. Het spreiden van cultureel aanbod draagt daar aan bij. Het is goed nieuws dat Amsterdammers en bezoekers straks op meer plekken in de stad terecht kunnen voor de bijzondere collectie van het Amsterdam Museum."

Waarom Nieuw-West?
Amsterdam Museum, Gemeente Amsterdam en stadsdeel Nieuw-West zien het gebied rond de Sloterplas in Nieuw-West als een kansrijke locatie voor een nieuwe presentatielocatie van Amsterdam Museum. Een belangrijke reden hiervoor is dat dit stadsdeel een belangrijke kern wordt in de grootstedelijke ontwikkeling van Amsterdam en Schiphol. Nieuw-West is een stadsdeel met 147.000 inwoners en 160 nationaliteiten. Een derde van de inwoners is jonger is dan 18 jaar.


Amsterdam Museum als netwerkmuseum
Amsterdam Museum wil een afspiegeling zijn van de stad en vertaalt erfgoed, en verhalen in presentaties en programmering. Het museum wil de komende jaren op steeds meer plekken samen met bewoners en organisaties inzicht geven in verleden, heden en toekomst van de stad en de identiteit van Amsterdam.

Meld je aan voor de Nieuwsbrief