Over de collectie

Het Amsterdam Museum beheert de collectie van de stad Amsterdam. Een groot deel daarvan bevindt zich in ons Collectiecentrum: ruim 80.000 objecten. Ongeveer de helft van de objecten zijn bewaard door de stad zelf, de andere helft komt uit schenkingen en legaten.

Micha Klein
Regentessen

De collectie is gegroeid vanaf de zestiende eeuw, toen het stadsbestuur voor het eerst schilderijen en andere voorwerpen in het stadhuis op de Dam plaatste. In de loop van de tijd zijn daar vele verzamelingen van stedelijke instellingen aan toegevoegd, bijvoorbeeld de schuttersstukken, de regentenportretten, de collectie gildezilver en de beelden van David en Goliath. In de negentiende eeuw hebben verschillende Amsterdamse burgers hun kunstcollecties nagelaten aan de stad, Museum Willet-Holthuysen is daar een fraai voorbeeld van.

Zilver

De belangrijkste deelverzamelingen zijn; schilderijen, beelden, prenten, tekeningen, boeken, meubelen, textiel, glas, keramiek, penningen en kunstnijverheid. Daarnaast beheert het museum ook gemeentelijk kunstbezit op andere locaties in de stad, zoals de portrettengalerij in de Stadsschouwburg, de roerende goederen in de Beurs van Berlage en de stijlkamers in de ambtswoning van de burgemeester.

Collectieplan
In het collectieplan vind je de ambities, plannen en speerpunten voor de periode 2013-2016 op het gebied van collectiebeleid. Er wordt ingegaan op het vergroten van de zichtbaarheid, het delen en uitwisselen van kennis en het beheer en het behoud van de collectie en de samenwerkingsverbanden die het museum daarbij wil aangaan.

Blader hier door het Collectieplan 2013-2016 op de communitysite Het Hart.

Meld je aan voor de Nieuwsbrief