Collectie Online

Het museum heeft van de hele collectie- ten minste - de basisgegevens digitaal vastgelegd in de collectiedatabase. Hoewel de documentatie op punten kan worden verbeterd, heeft het museum besloten de totale collectie via het internet toegankelijk te maken. Dat betekent dat het publiek inzicht kan krijgen in de hele collectie van het Amsterdam Museum (en Museum Willet-Holthuysen). Ook de voorwerpen die niet in het museum te zien zijn, meer dan 90%, worden op deze manier breed toegankelijk gemaakt.

Ga direct naar de Beeldcollectie.

Aanbod op maat
Vanuit de gedachte dat het brede publiek andere behoeften heeft dan onderzoekers en specialisten, zijn er twee verschillende webapplicaties gemaakt. De applicatie die is gericht op het grote publiek, Beeldcollectie, is zo ingericht dat de bezoeker vanuit thema's kan dwalen door de collectie. Het is daarbij de bedoeling dat hij of zij de collectie kan leren kennen zonder dat achtergrondkennis noodzakelijk is. De nadruk ligt op de afbeeldingen en op korte uitleg bij de getoonde voorwerpen. Als een bezoeker meer informatie wil bij een voorwerp dan is het mogelijk om door te klikken naar de onderzoeksversie, Collectie online research. In deze versie is veel en meer gedetailleerde informatie beschikbaar. Zo worden er niet alleen beschrijvingen getoond, maar ook literatuurverwijzingen. Bovendien kan in deze versie veel gerichter worden gezocht.

Delen en hergebruik
Met het openstellen van de gehele collectie geeft het museum het publiek en onderzoekers de mogelijkheid om teksten en afbeelding uit de collectiedatabase te gebruiken voor eigen doeleinden. Hoewel nog niet bij alle voorwerpen een foto beschikbaar is, betekent dit nu al, dat er meer dan 30.000 hoogwaardige reproducties beschikbaar komen. De afbeeldingen zijn gratis te downloaden in een kwaliteit (72 dpi, schermvullend) die naar verwachting voldoende is voor de meeste gebruikers. Als mensen behoefte hebben aan afbeeldingen in een hogere kwaliteit dan kunnen ze deze tegen betaling bij het museum bestellen.

Vraag om hulp bij het verbeteren van de informatie
Omdat het museum voortdurend werkt aan het verbeteren van de documentatie en omdat in een omvangrijke collectie altijd foutjes kunnen sluipen, nodigt het AM het publiek en onderzoekers uit om te helpen. Bij ieder voorwerp wordt om opmerkingen en suggesties gevraagd. Deze zullen door de documentalisten worden gebruikt bij het verbeteren van de informatie.

Meld je aan voor de Nieuwsbrief