Hollanders van de Gouden Eeuw

welkom in de gouden eeuw

Wij zijn de elite van de Gouden (zeventiende) Eeuw. De handel bloeit, het geld stroomt binnen en zo willen we het houden. Thuis, in onze steden, laten we niets de bedrijvigheid verstoren en bewaren we de rust met een sociaal vangnet. Maar op zee en in onze koloniën deinzen we niet terug voor geweld.

GESLAAGDE AMSTERDAMMERS

Heel Europa gehoorzaamt aan vorsten en adel, maar hier in Holland zijn wij, de burgers, aan de macht. Dat wil zeggen, de betere burgers. We hebben ons laten vereeuwigen op indrukwekkende groepsportretten. Vier Amsterdammers onder ons worden in de tentoonstelling extra uitgelicht omdat zij ons perfect typeren.

Frans Banninck Cocq
Frans Banninck Cocq
Pieter Hasselaer
Pieter Hasselaer
Frans Banninck Cocq
Isaac Commelin
Elisabeth Reael
Elisabeth Reael

AANGENAAM:

PIETER HASSELAER

Ik ben Pieter Hasselaer, koopman. Mijn vader, een rijke bierbrouwer, zit in het bestuur van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en in de raad van Amsterdam. Ik wil het nog verder schoppen. Ik moet dus netwerken.

Dat doe ik bijvoorbeeld in de schutterij, het burgerleger dat de orde in de stad bewaakt. Hoe hoger je rang, hoe groter je invloed in het stedelijk leven – en andersom. Ik begin als luitenant en word uiteindelijk kolonel - de hoogste in rang.

ons kent ons

Een ander netwerk is de huwelijksmarkt. Wij van de happy few trouwen alleen onder elkaar. Huwelijken zijn fusies van vermogens en belangen - de liefde kan altijd nog groeien.

Ik sla een goede partij aan de haak: Aeghje Hooft, dochter van een koopman die maar liefst twaalf keer burgemeester is. Ook in de politiek houden wij het graag onder ons. Ik ben dus binnen. Op naar de macht!

het toppunt van status

Na de dood van mijn schoonvader word ik acht keer burgemeester. Ik heb het dus gemaakt. Het recept? Een gegoede komaf, slim netwerken, hogerop trouwen en veel geld verdienen.

Het toppunt van status is je gezicht op een groepsportret, want daarmee toon je dat je erbij hoort. Het toppunt van nog meer status? Je gezicht op twee groepsportretten. Zoals het mijne: ga het maar zien.

kom kijken

Dertig reusachtige schilderijen uit de collecties van het Amsterdam Museum en het Rijksmuseum vertellen het verhaal van de Hollandse burgers en hun steden. Kom kijken en ontdek de overeenkomsten met de Nederlandse mentaliteit van vandaag.

Plan je bezoek